DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Những Neymar


Vấn đề của Barca: Những Neymar, Suarez đang từng bước 'bóp chết' La Masia

Vấn đề của Barca: Những Neymar, Suarez đang từng bước bóp chết La Masia. Hai thập kỉ trước, các fan Barca đi đến đâu cũng có thể tự hào để nói về La Masia như một trong những học viện đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất thế giới. Chỉ có điều, tất cả đang dần lùi vào quá khứ.