DÀNH CHO QUẢNG CÁO

NINH LAN


7 tuổi làm chủ tịch: Có nên cho các em “chức danh ảo”?

7 tuổi làm chủ tịch: Có nên cho các em chức danh ảo ?. Có lẽ nhiều điều trong dự thảo theo tôi là tiến bộ ví dụ như không nêu tên học sinh sai phạm trước lớp, cho học sinh quyền tự chủ nhiều hơn. Nhưng tổ chức lớp còn cồng kềnh quá và nhất là tên gọi các chức danh của lớp có vẻ to chuyện - Phó Giáo sư Đào Duy Hiệp, Trưởng bộ môn Văn học phương Tây – Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn cho biết.