DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nụ Cười


Kiên nhẫn lắm mới chờ cả tiếng để tiết kiệm... mười nghìn

Kiên nhẫn lắm mới chờ cả tiếng để tiết kiệm... mười nghìn. Một người khá giả phải kiên nhẫn lắm mới đứng cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng chang chang, giữa những người lao động nghèo xơ xác và nặng mùi đường phố ấy để chỉ tiết kiệm được chục nghìn tiền cơm.