DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nước Cộng


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng báo Đời sống & Pháp luật 15 tuổi

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng báo Đời sống & Pháp luật 15 tuổi. Báo Đời sống & Pháp luật xin trân trọng đăng tải thư chúc mừng của ông Uông Chu Lưu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi tới báo nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (2/3/2001 - 2/3/2016).

Tiếp tục cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án xứng đáng là biểu tượng công lý

Tiếp tục cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án xứng đáng là biểu tượng công lý. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã có bài tham luận về TAND tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân .

Diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thể thao & Văn hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.