DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ở Nhật Bản


Chuyện ít biết: Doraemon từng đẩy lùi 'chiến tranh giao thông' ở Nhật Bản

Chuyện ít biết: Doraemon từng đẩy lùi chiến tranh giao thông ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản những năm 1980, mỗi ngày có hơn 40 người tử vong vì tai nạn giao thông, nên người Nhật gọi là chiến tranh giao thông . 30 năm trước, Nhật Bản đã khởi động Chương trình Doreamon với an toàn giao thông.