DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ông Xu Xiang


'Huyền thoại' đầu tư chứng khoán Trung Quốc bị bắt

Huyền thoại đầu tư chứng khoán Trung Quốc bị bắt. Ông Xu Xiang – Giám đốc quỹ đầu tư Zexi Investment vừa bị cảnh sát Trung Quốc tạm giam vì nghi ngờ giao dịch nội gián, Bộ Công An nước này cho biết.Xu Xiang được coi là nhà đầu tư huyền thoại của Trung Quốc với số tài sản quản lý lên tới 10 tỷ NDT (1,57 tỷ USD)

'Huyền thoại' đầu tư chứng khoán Trung Quốc bị bắt

Huyền thoại đầu tư chứng khoán Trung Quốc bị bắt. Ông Xu Xiang – Giám đốc quỹ đầu tư Zexi Investment vừa bị cảnh sát Trung Quốc tạm giam vì nghi ngờ giao dịch nội gián, Bộ Công An nước này cho biết.Xu Xiang được coi là nhà đầu tư huyền thoại của Trung Quốc với số tài sản quản lý lên tới 10 tỷ NDT (1,57 tỷ USD)