DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Paolo Bento


Ronaldo: Cứ cúi mặt đi!

Ronaldo: Cứ cúi mặt đi!. Điểm khác biệt là Messi đã luôn cố gắng, không những để không phụ lòng đồng đội, mà còn để giúp đỡ đồng đội.Trong khi đó, C.Ronaldo chỉ xem tấm băng thủ quân như một vật trang sức, và kỳ World Cup này là một sàn cat-walk