DÀNH CHO QUẢNG CÁO

PHẠM NGUYÊN


FECON đầu tư 2,5 triệu USD xây dựng hệ thống quản trị SAP ERP

FECON đầu tư 2,5 triệu USD xây dựng hệ thống quản trị SAP ERP. Ngày 17/7/2014, tại khách sạn Crowne Plaza West, Hà Nội đã diễn ra Lễ khởi động dự án hệ thống quản trị SAP ERP (Enterprise Resource Planning - Quản lý Nguồn lực Doanh nghiệp) giữa Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu USD.