DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Phía Nam


Dự báo thời tiết ngày mai 27/7: Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày mai 27/7: Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng. Dự báo thời tiết ngày mai 27/7: Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, nắng nóng có khả năng chấm dứt ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; giảm dần ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.