DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Phúc Kiến


Ngắm cung điện gốm sứ có 1 - 0 - 2 trị giá 20 tỷ của bà cụ 86 tuổi

Ngắm cung điện gốm sứ có 1 - 0 - 2 trị giá 20 tỷ của bà cụ 86 tuổi. Cung điện tuyệt đẹp được bao phủ bởi gốm sứ của một bà cụ 86 tuổi ở Giang Tây, Trung Quốc. Đây được đánh giá là bộ sưu tập những tác phẩm tuyệt vời trong kho tàng đồ gốm sứ Trung Quốc.