DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Phương Ân


Kỷ luật lãnh đạo Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vì lâm tặc phá rừng

Kỷ luật lãnh đạo Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vì lâm tặc phá rừng. Ngày 4.3, theo nguồn tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vưa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau và mức kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Phúc Quới, Phó giám đốc của đơn vị này. Đồng thời điều động ông Tuấn về Sở Nội vụ, chờ phân công công tác mới.