DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Phương Nhị


Đầu tư một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội

Đầu tư một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư cho dự án BT.