DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Preah Vihear


Nước cờ sau giàn khoan của TQ: VN cần làm gì?

Nước cờ sau giàn khoan của TQ: VN cần làm gì?. Con đường tơ lụa trên biển là một thực tế, không bác bỏ trong đó đóng góp của tất cả các nước ven biển là quan trọng. Nhưng việc vinh danh nó phải trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền các nước, vì mục đích hòa bình.