DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Project Spartan


Người dùng Insider sẽ được nhận bản Windows 10 hoàn chỉnh vào 29/7, chương trình vẫn tiếp tục sau đó

Người dùng Insider sẽ được nhận bản Windows 10 hoàn chỉnh vào 29/7, chương trình vẫn tiếp tục sau đó. Microsoft hôm nay thông báo rằng chương trình Windows Insider cho phép người dùng thử nghiệm Windows 10 sẽ tiếp tục áp dụng cho cả bản chính thức của hệ điều hành (RTM) cũng như sau đó. Cụ thể hơn, bản RTM sẽ được phân phối đến người dùng Insider thông qua Windows Update vào ngày 29/7, tuy nhiên bạn phải đăng nhập vào Windows bằng đúng tài khoản Microsoft dùng để ghi danh Insider. Động thái này là để Microsoft biết những ai đang thật sự thử nghiệm phần mềm của hãng, những ai chỉ đơn giản là tải về dùng chùa Windows 10 mà không đăng kí tham gia Insider. Còn với người dùng thông thường, tất nhiên họ có thể nâng cấp lên Windows 10 mà không cần nhập Microsoft Account gì cả.

Người dùng Insider sẽ được nhận bản Windows 10 hoàn chỉnh vào 29/7, chương trình vẫn tiếp tục sau đó

Người dùng Insider sẽ được nhận bản Windows 10 hoàn chỉnh vào 29/7, chương trình vẫn tiếp tục sau đó. Microsoft hôm nay thông báo rằng chương trình Windows Insider cho phép người dùng thử nghiệm Windows 10 sẽ tiếp tục áp dụng cho cả bản chính thức của hệ điều hành (RTM) cũng như sau đó. Cụ thể hơn, bản RTM sẽ được phân phối đến người dùng Insider thông qua Windows Update vào ngày 29/7, tuy nhiên bạn phải đăng nhập vào Windows bằng đúng tài khoản Microsoft dùng để ghi danh Insider. Động thái này là để Microsoft biết những ai đang thật sự thử nghiệm phần mềm của hãng, những ai chỉ đơn giản là tải về dùng chùa Windows 10 mà không đăng kí tham gia Insider. Còn với người dùng thông thường, tất nhiên họ có thể nâng cấp lên Windows 10 mà không cần nhập Microsoft Account gì cả.