DÀNH CHO QUẢNG CÁO

quân chủng


Bẻ cong đường Trường Chinh tiết kiệm gần 200 tỷ đồng?

Bẻ cong đường Trường Chinh tiết kiệm gần 200 tỷ đồng?. Trong văn bản gửi báo Dân trí, UBND thành phố Hà Nội khẳng định, chỉ giới đường đỏ đường Trường Chinh hiện nay, đảm bảo số tiền giải phóng mặt bằng, mức đầu tư dự án, số hộ gia đình và cơ quan bị ảnh hưởng ít hơn so với phương án đường đi thẳng.

Vụ 'bẻ cong đường Trường Chinh': Chỉ giới đường đỏ như hiện nay đảm bảo các yêu cầu về KTXH, quốc phòng...

Vụ bẻ cong đường Trường Chinh : Chỉ giới đường đỏ như hiện nay đảm bảo các yêu cầu về KTXH, quốc phòng.... Ngày 18/4, ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND thành phố Hà Nội đã chính thức công bố những vấn đề liên quan đến việc quy hoạch xây dựng đường Trường Chinh.