DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Quang Bính


Người dân khốn đốn tìm cách đối phó với rắn lục đuôi đỏ ồ ạt trở lại Miền Tây

Người dân khốn đốn tìm cách đối phó với rắn lục đuôi đỏ ồ ạt trở lại Miền Tây. Thời gian gần đây, người dân Miền Tây liên tục bị rắn lục đuôi đỏ tấn công. Thống kê chưa chính thức đã có vài chục trường hợp bị rắn cắn. Trước sự bùng phát của rắn lục đuôi đỏ, người dân đã nghĩ ra nhiều cách ứng phó nhưng không mấy hiệu quả.