DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Quincy Jones


Tại sao người lớn yêu nhau gọi người yêu là "em bé"?

Tại sao người lớn yêu nhau gọi người yêu là em bé ?. Đã bao giờ bạn nghĩ tại sao mình gọi người yêu là baby , honey , em bé , cục cưng ? Và không chỉ có ngần ấy từ, đã có gần 400 biệt danh tương tự. Một bài viết đã giải thích về sự tiến hóa logic cũng như những hàm nghĩa khác của cách gọi đặc biệt này.

Tại sao người lớn yêu nhau gọi người yêu là "em bé"?

Tại sao người lớn yêu nhau gọi người yêu là em bé ?. Đã bao giờ bạn nghĩ tại sao mình gọi người yêu là baby , honey , em bé , cục cưng ? Và không chỉ có ngần ấy từ, đã có gần 400 biệt danh tương tự. Một bài viết đã giải thích về sự tiến hóa logic cũng như những hàm nghĩa khác của cách gọi đặc biệt này.