DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Quý Ròm


'Hoa vàng cỏ xanh' không lung linh

Hoa vàng cỏ xanh không lung linh. Hầu hết mọi người khen Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đẹp. Có người (nhà phê bình tên tuổi) nhận xét: Đẹp nhưng không thật . Đó là phim. Còn sách của Nguyễn Nhật Ánh đâu có đẹp lung linh như trong những thước phim của Victor Vũ.