DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Rajendra Pachauri


Không ai thoát được biến đổi khí hậu

Không ai thoát được biến đổi khí hậu. Báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) thuộc Liên Hiệp Quốc nhận định biến đổi khí hậu là mối đe dọa nghiêm trọng đến dự trữ lương thực toàn cầu và an ninh thế giới. Báo cáo cũng cảnh báo về những tác động sâu rộng của hiện tượng này với đời sống và sinh kế con người.