DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ramus Nielsen


Sức sống diệu kỳ trên “mái nhà thế giới” kỳ vĩ

Sức sống diệu kỳ trên mái nhà thế giới kỳ vĩ. Dãy Himalaya với đỉnh Everest và cả trăm ngọn núi cao chót vót khác được gọi là Mái nhà thế giới . Sự khám phá thiên nhiên kỳ vĩ và sự sống kỳ diệu ở Mái nhà thế giới này đã được giới thiệu trong bài viết sau đây.