DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ricky Gervais


Càng tranh cãi về bạo hành, 'Game of Thrones' càng càn quét đề cử Emmy

Càng tranh cãi về bạo hành, Game of Thrones càng càn quét đề cử Emmy. Các tranh cãi về tình dục, nữ quyền không khiến loạt phim Game of Thrones mất uy tín khi nó giành được 24 đề cử tại giải thưởng truyền hình danh giá Emmy. 2 tập tai tiếng nhất có nhiều đề cử nhất.