DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Roger Moore


Ngắm dàn siêu xe từng làm mưa làm gió cùng siêu điệp viên 007 James Bond

Ngắm dàn siêu xe từng làm mưa làm gió cùng siêu điệp viên 007 James Bond. Từ khi James Bond ngồi sau chiếc Sunbeam Alpine đẳng cấp, có một điều đã trở nên rõ ràng: Kẻ thù và những phụ nữ gợi cảm có thể đến và đi, nhưng tình yêu của điệp viên 007 dành cho những chiếc xe bốn bánh tuyệt vời không bao giờ chết.