DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ronaldo; Nữ


Điểm tin hậu trường 12/01: Sao phim sex muốn "lên giường" với Iniesta, Mạc Hồng Quân bị tố "vừa ăn cướp vừa la làng"

Điểm tin hậu trường 12/01: Sao phim sex muốn lên giường với Iniesta, Mạc Hồng Quân bị tố vừa ăn cướp vừa la làng . NHM bất bình vì Neymar xếp sau Ronaldo; Nữ diễn viên phim người lớn muốn làm chuyện ấy với Iniesta; Mạc Hồng Quân bị tố lừa tiền NHM;... là những tin chính trong điểm tin hậu trường 12/01.