DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Samsung Gear


Trải nghiệm Google Cardboard v2: tương lai VR trong tầm tay giá chỉ 300.000đ, chơi cả iOS và Android

Trải nghiệm Google Cardboard v2: tương lai VR trong tầm tay giá chỉ 300.000đ, chơi cả iOS và Android. Ghi chú: Cardboard có hai thế hệ, bản mình nói trong bài này là thế hệ 2, thế hệ mới nhất đang được Google bán ra. Mình dùng đúng cái kính của Google bán, không phải kính do bên thứ ba làm lại.