DÀNH CHO QUẢNG CÁO

sàn giao dịch bất động sản


Chưa kiểm soát được hiện tượng “làm giá”

Chưa kiểm soát được hiện tượng làm giá . Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 913 sàn giao dịch bất động sản (BĐS) đăng ký hoạt động. Các sàn giao dịch BĐS đi vào hoạt động đem lại diện mạo mới cho thị trường BĐS, tác động vào ý thức người dân, thay đổi dần tập quán giao dịch cũ mang tính tự phát và thiếu minh bạch.