DÀNH CHO QUẢNG CÁO

sản lượng


Sản lượng thủy sản tăng

Sản lượng thủy sản tăng. Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam (VASEP), tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm của cả nước ước đạt 2,867 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước