DÀNH CHO QUẢNG CÁO

São Paulo


Bị bắn chết vì cướp đúng ô tô cảnh sát

Bị bắn chết vì cướp đúng ô tô cảnh sát. Một trong số 3 tên cướp bị bắn chết khi chúng tấn công một đôi vợ chồng vừa bước lên ô tô ở São Paulo, Brazil. Những tên cướp đen đủi này đã gặp đúng đôi vợ chồng là cảnh sát.