DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Satya Nadella


Microsoft tiếp tục sa thải gần 3000 nhân viên

Microsoft tiếp tục sa thải gần 3000 nhân viên. Việc sa thải nhân viên đã được Microsoft công bố vào tuần trước khi họ công bố báo cáo tài chính và khoảng 900 người trong số đó đã được thông báo trước về việc sẽ bị sa thải. Thương vụ Nokia được thực hiện dưới thời CEO Steve Ballmer và việc Satya Nadella lên làm CEO Microsoft đã khiến mảng kinh doanh này có nhiều biến chuyển. Thay vì tập trung vào Windows Phone và bán điện thoại thì Microsoft chuyển chiến lược, đưa các công nghệ của Microsoft lên hai nền tảng iOS và Android qua các ứng dụng. Ngoài ra, Microsoft cũng thực hiện mua lại nhiều ứng dụng nổi bật trên iOS.