DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Singapore Airlines;


Giải mã chuyện phụ nữ Việt bị từ chối nhập cảnh Singapore - Kỳ 2: Các hãng hàng không kêu trời

Giải mã chuyện phụ nữ Việt bị từ chối nhập cảnh Singapore - Kỳ 2: Các hãng hàng không kêu trời. Có trách nhiệm đưa khách bị từ chối nhập cảnh về lại Việt Nam và đóng phí lưu giữ khách cho nhà chức trách Singapore, các hãng hàng không tổn thất lớn.