DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Sở Giao thông Vận tải


Phó chủ tịch mới của TP HCM nhận nhiệm sở

Phó chủ tịch mới của TP HCM nhận nhiệm sở. Sáng 15-7, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã trao Quyết định 1122/QĐ-TTg về phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 của Thủ tướng Chính phủ cho ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.