DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Sơn Tây…


“Vũ điệu”... nông thôn mới

Vũ điệu ... nông thôn mới. 10 năm trước, việc đi lại giữa khu vực nội và ngoại thành của người dân Thủ đô chủ yếu thông qua những chuyến xe đò (khách) bụi bặm.Nay việc này trở nên đơn giản khi mạng lưới xe buýt thành phố, trong đó Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) chiếm tới 90% thị phần đã phủ gần như toàn bộ các vùng ngoại thành