DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Song Lữ


Bắn các tên lửa của Hải quân Việt Nam: Khẳng định năng lực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại

Bắn các tên lửa của Hải quân Việt Nam: Khẳng định năng lực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Vừa qua, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức bắn thành công tên lửa của Tàu HQ-377, HQ-378 và một số loại tên lửa của Hải quân. Thành công này đã khẳng định được năng lực khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới và hiện đại của cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam hôm nay.

Bắn các tên lửa của Hải quân Việt Nam: Khẳng định năng lực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại

Bắn các tên lửa của Hải quân Việt Nam: Khẳng định năng lực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Vừa qua, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức bắn thành công tên lửa của Tàu HQ-377, HQ-378 và một số loại tên lửa của Hải quân. Thành công này đã khẳng định được năng lực khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới và hiện đại của cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam hôm nay.