DÀNH CHO QUẢNG CÁO

South China Morning Post


Lập trường nhượng bộ Trung Quốc ở Biển Đông của tân tổng thống Philippines

Lập trường nhượng bộ Trung Quốc ở Biển Đông của tân tổng thống Philippines. Tân tổng thống Philipines Rodrigo Duterte được cho là sẽ nhượng bộ trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông để đổi lấy những lợi ích kinh tế từ Trung Quốc.