DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Straits Times


Các công ty trong nước bắt đầu cấm chơi Pokemon Go

Các công ty trong nước bắt đầu cấm chơi Pokemon Go. Mải săn tìm thú ảo, một cô giáo mầm non đã không có mặt ở vị trí để đón bé vào lớp và bị trường tạm thời không cho sử dụng smartphone; một số công ty trong nước cũng xem xét cấm Pokemon Go vì lo ngại lộ hình ảnh và thông tin nội bộ.