DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tạ Quốc Kỳ Nam


Gặp cha đẻ của “Hoy đi nha” - 9X đa tài vẽ hàng trăm bìa sách

Gặp cha đẻ của Hoy đi nha - 9X đa tài vẽ hàng trăm bìa sách. Câu nói: Hoy đi nha gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua xuất phát từ bộ truyện Cô Bitch quàng khăn đỏ và sói mặt đơ do anh Tạ Quốc Kỳ Nam (BTV Mỹ Thuật và thiết kế bìa sách của công ty VH&TT Nhã Nam) sáng tạo nên.

Gặp cha đẻ của “Hoy đi nha” - 9X đa tài vẽ hàng trăm bìa sách

Gặp cha đẻ của Hoy đi nha - 9X đa tài vẽ hàng trăm bìa sách. Câu nói: Hoy đi nha gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua xuất phát từ bộ truyện Cô Bitch quàng khăn đỏ và sói mặt đơ do anh Tạ Quốc Kỳ Nam (BTV Mỹ Thuật và thiết kế bìa sách của công ty VH&TT Nhã Nam) sáng tạo nên.