DÀNH CHO QUẢNG CÁO

tải ảnh


Giấu thông điệp trong ảnh với ImageHide

Giấu thông điệp trong ảnh với ImageHide. ImageHide là một phần mềm miễn phí cho Windows, công cụ mã hóa dữ liệu giúp bảo vệ các thông tin nhạy cảm của bạn bằng cách thức khá thú vị là giấu chúng vào trong một tập tin ảnh tùy ý bất kì. Công cụ này rất dễ sử... Tags:cài đặt, thư mục, windows, file, tập tin, tùy ý, load image, nút load, thông tin vào, save image, write data