DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tài Chính


Nhiều sai phạm quản lý giá xăng ở Petrolimex bị phát hiện

Nhiều sai phạm quản lý giá xăng ở Petrolimex bị phát hiện. Petrolimex và liên Bộ Tài chính - Công Thương đã đưa chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm vào giá cơ sở theo mức cố định cao hơn thực tế dẫn đến tăng giá bán, lợi cho thương nhân đầu mối, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.