DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tại ĐHCĐ


Thấy gì qua mâu thuẫn giữa SCIC và các cổ đông Vinamilk?

Thấy gì qua mâu thuẫn giữa SCIC và các cổ đông Vinamilk?. Phía sau những căng thẳng gay gắt tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) 2015 của Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) cho thấy những bất cập trong quản lý vốn Nhà nước cũng như hài hòa quyền lợi của các nhóm cổ đông, trong đó có cổ đông Nhà nước

Thấy gì qua mâu thuẫn giữa SCIC và các cổ đông Vinamilk?

Thấy gì qua mâu thuẫn giữa SCIC và các cổ đông Vinamilk?. Phía sau những căng thẳng gay gắt tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) 2015 của Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) cho thấy những bất cập trong quản lý vốn Nhà nước cũng như hài hòa quyền lợi của các nhóm cổ đông, trong đó có cổ đông Nhà nước

Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng: Thương vụ bước ngoặt mới

Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng: Thương vụ bước ngoặt mới. Nhiều ngân hàng đang ấp ủ kế hoạch sáp nhập với nhau và nhiều khả năng vòng 2 của quá trình thâu tóm, sáp nhập ngân hàng sẽ được thực hiện trong năm 2015 tạo ra bước ngoặt mới trong tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng: Thương vụ bước ngoặt mới

Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng: Thương vụ bước ngoặt mới. Nhiều ngân hàng đang ấp ủ kế hoạch sáp nhập với nhau và nhiều khả năng vòng 2 của quá trình thâu tóm, sáp nhập ngân hàng sẽ được thực hiện trong năm 2015 tạo ra bước ngoặt mới trong tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.