DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tại Festival


Kế hoạch tổ chức Festival trà Thái Nguyên lần thứ hai năm 2013

Kế hoạch tổ chức Festival trà Thái Nguyên lần thứ hai năm 2013. Festival trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 sẽ diễn ra từ 9 đến 11-11 tại tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, UBND tỉnh đang tích cực đẩy mạnh công tác chuẩn bị tổ chức nhằm đảm bảo Festival diễn ra thành công tốt đẹp.