DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tại Úc-


Đến năm 2020, chỉ được trồng khoảng 10 nghìn ha mắc ca

Đến năm 2020, chỉ được trồng khoảng 10 nghìn ha mắc ca. Ngày 6/4, Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng về tình hình phát triển cây mắc ca, trong đó khẳng định hiện chưa đủ căn cứ để phê duyệt quy hoạch phát triển cây mắc ca; đến năm 2020 chỉ được trồng khoảng 10.000 ha (gồm cả trồng tập trung và trồng xen)