DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tân Đức Đông


Đà Nẵng và Quảng Ngãi: Di dời, sơ tán 43.707 hộ với 169.377 nhân khẩu đến khu vực an toàn

Đà Nẵng và Quảng Ngãi: Di dời, sơ tán 43.707 hộ với 169.377 nhân khẩu đến khu vực an toàn. Báo cáo của Trung tâm PCLB khu vực miền Trung sáng 9/11 cho biết, trước diễn biến của bão HaiYan, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã nhận và triển khai nghiêm túc các Công điện số 1816/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Công điện số 87/CĐ-TW và số 88/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN).