DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tập Cần Bình


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận về vấn đề trên biển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận về vấn đề trên biển. Duy trì hòa bình, ổn định và kiểm soát bất đồng trên biển; chân thành và thẳng thắn trao đổi, nghiên cứu vấn đề phi quân sự hóa ở Biển Đông; bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; bảo đảm an toàn cho các hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân; nghiêm túc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán thực chất để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).