DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tây Hải


Vị linh mục đặc biệt và chuyện ám ảnh ở nghĩa trang hài nhi

Vị linh mục đặc biệt và chuyện ám ảnh ở nghĩa trang hài nhi. Lẽ thường, ai cũng mong nghề nghiệp của mình luôn đi lên như diều gặp gió . Nhưng trong trường hợp này, một người hết lòng với nghề lại đau đáu mong được… thất nghiệp. Đó chính là ước nguyện của vị linh mục nhân từ Nguyễn Văn Tịch, người đang thực hiện việc gom nhặt các hài nhi xấu số. Gần 4 năm, gom nhặt hơn 6.000 thai nhi bị bỏ rơi, ông rất đau lòng và chỉ có một tâm nguyện, những sinh linh bất hạnh này sẽ ngày càng vơi bớt…

Chứng cứ về chủ quyền VN ở biển Đông trên 'Cửu Đỉnh'

Chứng cứ về chủ quyền VN ở biển Đông trên Cửu Đỉnh . Cửu Đỉnh ở Huế đang được Nhà nước Việt Nam xét duyệt để công nhận là một bảo vật quốc gia. Trên bộ tác phẩm nghệ thuật bằng đồng này, phần lãnh hải của Việt Nam đã được cổ nhân lưu lại một cách cụ thể, sống động bằng cả hình ảnh và ký tự.