DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tây Nguyên…


Tuổi 18 muốn biết gì ở cuộc bầu cử Quốc hội

Tuổi 18 muốn biết gì ở cuộc bầu cử Quốc hội. Tại sao rất ít người trẻ tự ứng cử đại biểu? Tiếp xúc cử tri hiếm có thanh niên tham dự... là thắc mắc của những công dân vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời đối thoại với lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc.

Cử tri đánh giá cao phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại Quốc hội

Cử tri đánh giá cao phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại Quốc hội. Cử tri trong cả nước đánh giá cao chất lượng phiên thảo luận về kinh tế - xã hội; cho rằng đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế, đề xuất những giải pháp khắc phục, phát triển trong năm 2016 và 5 năm tới. Ghi nhận một số ý kiến của cử tri Hà Nội, Tuyên Quang, Kiên Giang.