DÀNH CHO QUẢNG CÁO

tên cướp


Vừa giật điện thoại người đi đường, bị đặc nhiệm quật ngã

Vừa giật điện thoại người đi đường, bị đặc nhiệm quật ngã. Vừa ra tay cướp điện thoại của người đi đường, tên cướp bị lực lượng đặc nhiệm vượt lên quật ngã.Tại công an, tên cướp khai nhận đã thức hiện trọt lọt 7 vụ cướp trước đó

Cuộc vây ráp tiêu diệt hai tên cướp máu lạnh ở Bắc Giang

Cuộc vây ráp tiêu diệt hai tên cướp máu lạnh ở Bắc Giang. Thấy chị Mai lái xe đi chầm chậm ven đường, một tên xông ra, giương súng trấn áp cướp xe khiến chị Mai sợ hãi phanh gấp ngã xuống đường.Khi nạn nhân gượng dậy giằng lại xe đã bị chúng xả liên tiếp 3 phát súng vào chỗ hiểm, khiến chị Mai chết tại chỗ