DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thái Hồng Kông


3 cán bộ dính lao lý vì "rút tiền tập thể bỏ túi riêng”

3 cán bộ dính lao lý vì rút tiền tập thể bỏ túi riêng . Chủ nhiệm HTX của hơn 2 nghìn xã viên cùng thuộc cấp đã rút 142 triệu đồng của tập thể để bỏ túi riêng. Với hình thức đội kinh phí lên gấp đôi nhằm chiếm đoạt, ông chủ nhiệm HTX Liên Vị và 2 cán bộ liên quan vừa bị truy tố trước pháp luật.