DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thái Phú


12.000 đĩa nhạc về ông Nguyễn Bá Thanh được tặng cho người dân

12.000 đĩa nhạc về ông Nguyễn Bá Thanh được tặng cho người dân. Hơn 12.000 đĩa nhạc với tựa đề Anh với quê hương viết về ông Nguyễn Bá Thanh đã được Câu lạc bộ sáng tác trẻ Đà Nẵng mang đến lễ tang vị Trưởng ban Nội chính Trung ương tặng cho người dân.