DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thanh Háo


Trong 4 cán bộ Trung tâm đăng kiểm bị tạm đình chỉ, có 2 Phó giám đốc

Trong 4 cán bộ Trung tâm đăng kiểm bị tạm đình chỉ, có 2 Phó giám đốc. Liên quan đến việc 4 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ những sai phạm liên quan, trong đó có 2 phó giám đốc Trung tâm, kiêm giám đốc Chi nhánh đăng kiểm.