DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thành Hoá


Đường hơn chục tỉ mới đưa vào sử dụng đã..."bục ruột"

Đường hơn chục tỉ mới đưa vào sử dụng đã... bục ruột . Huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) sau nhiều năm vận động người dân hiến đất làm đường và với sự hỗ trợ của chính quyền đã xây dựng được một tuyến đường chính và đường xương cá sạch đẹp quanh thị trấn Quan Hóa. Tuy nhiên, công trình mới đưa vào sử dụng được hơn 1 năm đã xuống cấp nghiêm trọng.