DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Thanh Tuấn;


Chủ tiệm vàng tự ý phát hành sổ tiết kiệm, lấy tiền đi buôn đất

Chủ tiệm vàng tự ý phát hành sổ tiết kiệm, lấy tiền đi buôn đất. Hai doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Thanh Tuấn và Ngọc Toàn đã huy động tiền gửi của người dân và phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng nhưng lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng. Các đối tượng này khai đã dùng tiền của người dân để kinh doanhbất động sản và cho vay lãi dẫn đến mất khả năng thanh toán.